Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018r. informujemy Państwa o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. z o.o. al. Armii Krajowej 220 | 43-316 Bielsko-Biała.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi, realizacji i rozliczenia zamówień, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nimi związanych, w celach rachunkowych i podatkowych, oraz w celach marketingowych, procesie przetwarzania zapytań ofertowych oraz utrzymywania relacji z Państwem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje realizację w/w celów.
 4. Kategorie danych, które zamierzamy przetwarzać to imię, nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy, nr fax, płeć, adres i miejsce pracy oraz adres email. Ponadto w uzasadnionych przypadkach posiadane doświadczenie/uprawnienia, w tym też inne dane, zawarte w składanych przez Państwa
  oświadczeniach (np. specyficzne nr identyfikacyjne, niebędące numerami nadawanymi powszechnie, jak. nr legitymacji służbowej/zawodowej, tytuł zawodowy, nr konta bankowego).
 5. Kategorie podmiotów, stanowiące odbiorców danych w ramach Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. z o. o.  – to jednostki/ komórki organizacyjne odpowiedzialne za obsługę, realizację i rozliczenie zamówień. – instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, kancelaria/ kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, podmiot/ podmioty ubezpieczające transakcje z wydłużonym terminem płatności, Biuro Informacji Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia zamówień oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze, transportowe i audytorskie dla Administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji zamówień w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z ich realizacji, na potrzeby ewentualnych kontroli lub aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania (w tym celu należy skontaktować się z wyznaczoną osobą – zgodnie z pkt. 2)  jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie współpracy/umowy współpracy lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Niniejsza informacja została sporządzona w dniu 18.06.2018r. i w dalszym terminie może ulec zmianie.
   
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.