Schemat P&ID

Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA oferuje Państwu szeroki wachlarz usług
w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych, w tym m.in.:

 • doradztwo techniczne i usługi konsultacyjne,
 • ekspertyzy, analizy techniczno-ekonomiczne w zakresie modernizacji lub budowy nowych instalacji,
 • projektowanie nowych i modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody i ścieków,
 • projektowanie instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych
  (w tym sieci i instalacji wewnętrznych),
 • projektowanie laboratoriów chemicznych,
 • kosztorysowanie robót budowlano-montażowych,
 • raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne,
 • wykonywanie dokumentacji konstrukcyjno-koncesyjnych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • nostryfikację dokumentacji gospodarki wodno-ściekowej,
 • kompletację dostaw,
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
 • generalną realizację inwestycji "pod klucz".

Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. z o.o.
al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
NIP: 547-19-65-099 | REGON: 072814301 | KRS: 0000241653 pobierz aktualny odpis KRS

telefon: +48 33 8126530 | faks: +48 33 8101172

Zapraszamy do współpracy!