logo

Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA w swojej 80-letniej działalności, w tym ponad 50-letniej w strukturach "Energoprojektu-Katowice" SA, może poszczycić się opracowaniem dokumentacji wykonawczych wielu Stacji Uzdatniania Wody pracujących w oparciu o różnorodne technologie preparacji wody i ścieków:

 • instalacje wstępnej obróbki wody pracujące w oparciu o urządzenia własnej konstrukcji - akcelatory o wydajnościach w zakresie 5 do 3000m³/h,
 • instalacje filtracji I i II stopniowe, m.in. z zastosowaniem złoży multimedialnych,
 • instalacje odsalania wody pracujące w oparciu o jonitowe współprądowe i przeciwprądowe technologie uzdatniania wody,
 • instalacje membranowe oczyszczania wody i ścieków.

Dorobek Pracowni Wodno-Chemicznej to ponad 200 stacji uzdatniania wody, w tym 45 poza granicami Polski. Dysponując wieloletnim doświadczeniem, ustabilizowaną kadrą specjalistów i współpracą z renomowanymi firmami wykonawczymi oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych. Każdorazowo przed przystąpieniem do projektowania nowej, lub modernizowania istniejącej instalacji, zespół inżynierów indywidualnie rozpatruje możliwości techniczno-ekonomiczne doboru i zastosowania optymalnej technologii uzdatniania wody, tak aby projektowana instalacja charakteryzowała się:

 • utrzymaniem gwarantowanych parametrów jakościowych i ilościowych uzdatnianej wody,
 • pewnością ruchową i niezawodnością,
 • minimalizacją ilości produkowanych ścieków,
 • minimalizacją zużywanych chemikaliów,
 • minimalizacją nakładów inwestycyjnych, w zakresie zależnym od inwestora.kropla

Obecnie Pracownia Wodno-Chemiczna rozszerza gamę swoich usług w zakresie:

 • projektowania i realizacji oczyszczalni ścieków i wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi,
 • projektowania węzłów pomiarowych dla zabudowy aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • wykonywania audytów istniejących stacji do tworzenia elektronicznego systemu zarządzania informacją (tworzenie obiektowych baz danych).