akcelatorOferowane przez Pracownię Wodno-Chemiczną Ekonomia akcelatory pracują w wielu stacjach uzdatniania wody w kraju i zagranicą – ogółem zbudowano ponad 200 reaktorów.

Urządzenia te charakteryzują się unikalną konstrukcją i rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu zużywają niewiele energii i są mało wrażliwe na zmiany wydajności.

Akcelatory Ekonomii dzięki swojej konstrukcji oferują najwyższą jakość wody oczyszczonej spośród wszystkich typów reaktorów wielokomorowych:

  • 1 do 10 NTU dla urządzeń bez wkładów lamelowych
  • 1 do 3 NTU dla urządzeń wyposażonych we wkłady lamelowe

Niezależnie od tego prowadzone są cały czas badania i prace mające na celu poprawę jakości uzdatnionej wody oraz zmniejszenie zużycia energii, tak aby spełnić rosnące oczekiwania klienta. Działania podejmowane w tym celu to m.in.:

  • poprawa odmulania poprzez zabudowę komory centralnej oraz kontrolę systemu odmulania (optymalizacja algorytmów odmulania i automatyczna kontrola ilości zawiesiny),
  • optymalizacja wysokości strefy klarowania,
  • zabudowa wkładów lamelowych,
  • zastosowanie falowników do regulacji mieszania.

Prezentacja akcelatorów