Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Elektrowni Łagisza »

"Koncern" PKE 12/2008

Gospodarka wodno-ściekowa
Elektrowni "Rybnik" SA »

Energetyka Cieplna i Zawodowa 5/2008

Modernizacja gospodarki wodnej
w Elektrowni "Łagisza" »

Energetyka Cieplna i Zawodowa 6/2010

Ruszyła nowa Stacja Uzdatniania Wody
w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA »

Moja Firma 19/2010

JonkowoDyplom za zajęcie I miejsca w konkursie
"Budowa Roku 2010" - dla oczyszczalni
ścieków w Jonkowie, zaprojektowanej
przez Pracownię Wodno-
Chemiczną EKONOMIA. 

dyplomTeatr za jeden uśmiech
2011

dyplomTeatr za jeden uśmiech
2015

Tytuł Gepard Biznesu 2016